Dessa allmänna försäljningsvillkor reglerar den avlägsna försäljningen av produkter genom PORT EUROPE, Société par Actions Simplified au capital de 1 000 000€, le siège social est 22 rue de la Fédération 75015 PARIS, enregistré au RCS de Paris sous le numéro B 444 908 677, numéro TVA intracommunautaire FR 29 444 908 677, dont le numéro de téléphone est 01 39 76 28 20, le numéro de técopie 01 3976Pecq et l'adresse email [email protected] PORT DESIGNS).

Villkoren för försäljning av onlinebutiken (www.portdesigns.com) som uteslutande är tillgängliga för stora och kapabla individer är utformade för att definiera samhällets rättigheter och skyldigheter PORT EUROPE och kunden.Dessa villkor gäller för uteslutning av andra villkor, inklusive de som är i kraft för försäljning i butik eller försäljning för yrkesverksamma.

Varje beställning av en produkt i webbutiken www.portdesigns.com (nedan kallad webbplatsen) ska omfatta föregående samråd och godkännande av dessa allmänna försäljningsvillkor.Klicket på acceptans av de allmänna försäljningsvillkoren på webbplatsen innebär en fullständig acceptans av nuet.Detta klickvärde "digital signatur".

Villkoren för varje beställning ska bestå av dessa allmänna villkor, obligatoriska bestämmelser i konsumentkoden och eventuella särskilda villkor som gäller för beställningen.

Avtalet mellan PORT DESIGNS och kunden formaliseras av orderbekräftelse e-post inklusive General Sales Conditions.

Dessa villkor reglerar beställningar som placerats från det datum som anges ovan.För eventuella beställningar som läggs före det datumet måste kunden hänvisa till de allmänna villkoren för försäljning som är tillgängliga på en hållbar grund i hans orderbekräftelse e-post.

Produkter

PORT DESIGNS säljer bland annat laptop bagagelagring, tablett, kamera, skyddsverktyg för alla typer av datorhårdvara och olika tillbehör.

Produkternas specifika egenskaper anges på sidorna "Produkter" på webbplatsen.Produkterna förblir egendomen PORT DESIGNS upp till fullständig utbetalning av ordern.Eventuell risk för förlust eller skada på egendom ska överföras till kunden från den tidpunkt då kunden eller en tredje part som utsetts av kunden, och annat än den transportör som föreslagits av PORT DESIGNS äger fysiskt dessa tillgångar.

De föreslagna produkterna uppfyller gällande fransk lagstiftning.Ansvar för PORT DESIGNS kan inte delta i fall av bristande överensstämmelse med landet ' produktleveranslagstiftning.

Priser

Priserna på objekten anges i Euros TTC.Alla beställningar, oavsett deras ursprung betalas i euro.

Den tillämpliga momssatsen är den franska momsen.

För leveranser utanför Frankrike i Europeiska unionen, PORT DESIGNS kommer att vara skyldig att granska mervärdesskattesatsen så snart tröskelvärdet definieras av gällande föreskrifter i leveranslandet av produkterna.Kunden kommer att informeras om den momssats som gäller under beställningen.För leveranser utanför storstadsregionen Frankrike och EU kommer momssatsen sannolikt att variera.
I alla fall PORT DESIGNS kommer att tillämpa den momssats som definieras av gällande föreskrifter, samt eventuella ytterligare skatter som kan betalas.

Kampanjer kan erbjudas på webbplatsen och kampanjkoder kan vara tillämpliga på kundens order.

Kampanjkoderna är inte kumulativa och inte tillämpliga om det visade priset redan marknadsförs.

I enlighet med tillämpliga föreskrifter, PORT DESIGNS förbehåller sig rätten att avbryta någon beställning i händelse av ett fel på displayen eller tekniken som gör priset på ordern uppenbarligen vil eller härledd.

Kommando

Varje order villkoras av föregående godkännande av dessa allmänna villkor för försäljning.Godkännande av dessa allmänna villkor och beslagtagande av bankinformation av kunden utgör en oåterkallelig acceptans av villkoren för försäljning och betalning, och kommer att validera kundens order.

Det är underförstått att data som lagras i informationssystemet PORT DESIGNS och/eller dess samarbetspartners är probativa och kan framställas som bevis i förhållande till de order och skyldigheter som uppstår därav.

För att placera ordern måste kunden tillhandahålla de olika fält som anges på webbplatsen.Fält som identifierats av en asterisk är obligatoriska.I avsaknad av ett svar eller om den information som lämnas är felaktig, PORT DESIGNS kan inte bearbeta kundens order.

De uppgifter som registrerats av betalningssystemet är bevis på finansiella transaktioner.En beställningsbekräftelse e-post som innehåller de allmänna villkoren för försäljning samt sammanfattningen av dess beställning kommer att skickas till kunden till e-postadressen in omedelbart den validerade transaktionen.

De insamlade uppgifterna hålls under en strikt nödvändig tid för att hantera ditt konto, order och eventuell garanti som gäller för den inköpta produkten.De uppgifter som samlas in för prospekteringsändamål sparas i tre (3) år från slutet av affärsrelationen (t.ex. från köpet, utgångsdatum för garantin eller den sista kontakten från kunden).För varje beställning som är lika med eller större än 120 euro på webbplatsen, PORT DESIGNS håller och garanterar kundens tillgång till det avtal som ingåtts under en period av 10 år från leverans av fastigheten, i enlighet med artikel L213-1 i konsumentkoden.

I händelse av en felrepresentation, särskilt när faktureringsdata är felaktiga eller omöjliga att verifiera, eller i händelse av misstanke om bedräglig användning av betalningsmedel, kan ordern avbrytas i tre (3) dagar från att skicka ett e-postmeddelande genom att PORT DESIGNS till kunden som söker regelbundenhet.Om ordern i slutet av denna period inte regleras, PORT DESIGNS kan sedan avbryta ordern.

PORT DESIGNS kan inte hållas ansvarig för underlåtenhet att utföra kontraktet, i händelse av force majeure, ett koncept som de franska domstolarna förstod.

Betalning

Betalningsmetoder accepterade av PORT DESIGNS anges i början av orderprocessen och återkallas på betalningssidan.

Kunden intygar att han har full rätt att använda betalningsmedel för att betala ordern och att dessa betalningsmedel gör det möjligt för honom att betala det totala priset på ordern.

Avtalet från kunden till den betalning som formaliseras genom kommunikation av de element som är nödvändiga för användning av betalningsmedel som valts är oåterkalleligt och kunden åtar sig att inte invända mot betalningen utanför de begränsade fall som föreskrivs i tillämpliga föreskrifter (inklusive förlust, stöld eller bedräglig användning av betalningsmedel).

Bankdata överförs till servern PORT DESIGNS krypterade av SSL-protokollet (Secure Socket Layer) och överfördes till en helt säker miljö på sin bank.De behålls inte på något sätt av PORT DESIGNS.

Avtalet om det centrala bankkortsnätverket utlöser leveransen av varorna.På dagen för onlinebetalningen debiteras kundens konto beloppet för fakturan som motsvarar de produkter som skickas och transportkostnaderna vid behov.

Fraktkostnader

Om inget annat anges på Webbplatsen erbjuds fraktkostnader för en order som överstiger 60 euro som ska levereras i Euroområdet. PORT DESIGNS förbehåller sig rätten att ändra mängden av denna kommersiella fördel som kunden kommer att ha i alla händelser kunskap innan han bekräftar sin beställning.Nedanför detta belopp debiteras ett intresse för fraktkostnader utöver priset på produkter.Om inte annat anges på Webbplatsen eller ett annat alternativ som valts av kunden, är leveransen i Colissimo följt 48/72h.

Leverans

Produkterna levereras i Colissimo från måndag till lördag i relä eller i leverans Pickup, till posten eller till den adress som kunden har angett när han placerar sin beställning.Om kunden är frånvarande deponeras ett meddelande om passage i sin brevlåda.Paketet kommer då att göras tillgängligt på postkontoret bifogat klientens hem.

Det är upp till kunden, efter mottagandet av paketet, att omedelbart kontrollera paketet och det är lämpligt att göra reservationer till transportören "La Poste" genom brev Rekommenderas med Accused Reception inom 3 dagar efter mottagandet av paketet.

Leverans kommer att ske inom den tid som anges på webbplatsen före validering av beställningen eller standarden, senast trettio (30) dagar efter validering av beställningen.

Om kunden inte levererar inom de angivna tidsfrister, kan kontraktet lösas genom registrerat brev med en begäran om mottagande eller genom att skriva på ett annat hållbart medium, om, efter att ha antagit, på samma villkor, PORT DESIGNS att leverera eller tillhandahålla tjänsten inom en rimlig extra tidsfrist, utförde tjänsten inte inom den tidsfristen.

Behandling av odistribuerade paket

Det här är paket som inte levereras till den slutliga mottagaren av följande skäl: NPAI, oclaimed, nekade, transportavagance, sta...


- Returnerar för NPAI (lev inte på den angivna adressen) eller paketet "unclaimed":


Vid mottagandet av ditt paket av våra tjänster kontaktar vi dig via e-post eller per telefon för att erbjuda dig att skicka tillbaka paketet som motsvarar din beställning, korrigera eventuella fel på adressen eller namnet på mottagaren, avgifterna kvar till din avgift.Vid vägran att betala fraktkostnaderna igen, kommer din beställning att annulleras och vi kommer att återbetala din beställning (exklusive fraktkostnader) genom överföring, check eller kredit av ditt bankkort inom 10 dagar efter mottagandet av ditt paket.
 


Returer för paket "vägrade" :


Om paketet är skadat, slits, öppet ... måste du absolut vägra paketet och begära en förklaring om avstängning från posten eller transportören vid vägran, kontakta våra tjänster för att informera oss genom att överföra bevis på avstängning.Efter att ha mottagit ditt paket i gengäld av våra tjänster, beroende på produktens art, tillgängliga aktier och enligt din önskan, kommer vi att erbjuda dig att skicka tillbaka produkterna ursprungligen beställda eller byta produkter till motsvarande egenskaper vid aktiebrist.Vid vägran av din del kommer en återbetalning av din beställning att göras genom överföring, check eller kredit av ditt bankkort inom 10 dagar efter mottagandet av ditt paket.

Rätt till uttag

Varje fysisk person som agerar för ändamål som inte omfattas av hans eller hennes kommersiella, industriella, hantverksmässiga, liberala eller jordbruksverksamhet ska ha rätt att återkalla, i enlighet med artikel L221-18 i konsumentkoden.

Återkallelseperioden är 14 dagar från den dag då kunden eller en tredje part, annat än transportören, utsedd av honom, tar fysisk besittning av egendomen; och i fallet med en order som bär på flera varor som levereras separat vars leverans fasas över en viss period, från den fysiska innehav av den sista egendom som säljs och skickas av PORT DESIGNS.

Denna utgångna period har kunden inte längre denna ångerrätt.När denna period löper ut på en helg, semester eller arbetslöshet förlängs den till nästa arbetsdag.

Kunden ska utöva sin ångerrätt utan att behöva motivera sitt beslut eller att bära andra kostnader än de direkta kostnaderna för överföring av egendom och kostnaderna för avskrivning av egendom till följd av annan manipulation än de som krävs för att fastställa arten, egenskaperna och korrekt drift av sådan egendom.

Ångerrätten ska utövas utan straff, inbegripet standardleveranskostnader (dvs. den billigaste leverans som föreslagits av PORT DESIGNS).Ytterligare fraktkostnader till följd av valet av ett dyrare leveranssätt än den standardleveransmetod som föreslås av PORT DESIGNS är dock kvar på bekostnad av kunden.

Avkastningsavgiften för produkten (er) är kundens enda ansvar.

För att utöva sin rätt till uttag, informerar kunden PORT SOM BEAKTAR sitt beslut att dra sig tillbaka genom att skicka, före utgången av den period som avses ovan, återkallelseformuläret bifogas dessa villkor eller någon annan deklaration, utan tvetydighet, uttrycka sin vilja att dra sig tillbaka till följande adress [email protected] eller till följande adress:


PORT EUROPE
3A rue de Cherbourg
67100 STRASBOURG FRANCE

Bevisbördan för utövandet av ångerrätten på kunden, är det därför lämpligt, vid postpost, att skicka den genom Brev Rekommenderas med mottagningsmeddelande.

Vid mottagandet av kundens begäran om uttag, PORT DESIGNS kommer att skicka honom en bekräftelse e-post, åtföljd av ett avtal / Suivi nummer.

Produkten måste returneras med avtalet/följnumret senast 15 dagar från dagen för mottagandet av bekräftelsemailet PORT DESIGNS, på följande adress:


PORT EUROPE
3A rue de Cherbourg
67100 STRASBOURG FRANCE

Produkterna måste returneras som helhet, i sin kompletta originalförpackning, vilket gör att deras remarketing till det nya tillståndet.Vid produktförsämring, till följd av andra manipulationer än de som krävs för att fastställa produkternas art, egenskaper och korrekta drift, kommer kostnaderna för avskrivningar att bäras av kunden.Mängden av denna avskrivning kommer att dras från mängden återbetalning till kunden.

RECEIVED FRÅN RIGHT OF RETRACTATION

Vid utövande av rätten till återkallelse av kunden, PORT DESIGNS kommer att återbetala alla betalningar som erhållits från kunden för inköp av returnerade produkter, inklusive standardleveranskostnader (dvs. motsvarande den billigaste leveransen än PORT DESIGNS föreslår) senast 15 dagar från mottagandet av sin begäran om återkallelse. PORT DESIGNS kan skilja återbetalningen till mottagandet av produkten (er) eller tills kunden har bevisat leverans av produkten (er), datumet är det första av dessa fakta.
PORT DESIGNS kommer att använda samma betalningsmetod som kunden använde under sin första order, såvida inte kunden uttryckligen kommit överens om detta PORT DESIGNS använder en annan betalningsmetod.Under alla omständigheter kommer denna återbetalning inte att orsaka några extra kostnader för kunden.

Som en del av utövandet av sin ångerrätt kan kunden också begära utbyte av produkten.

 

ÖKNING I EXERCISE OF THE RIGHT OF RETRACTATION

När det gäller en begäran om utbyte som inte är relaterat till ett fel PORT DESIGNS i förhållande till den beställning som gjorts kommer frakten att ske på kundens bekostnad.I detta fall måste varan returneras inom högst 15 dagar från växelbekräftelsen genom PORT DESIGNS.

Produkter som returneras skadade, jordade eller ofullständiga kommer inte att bytas ut.

Den utväxlade produkten levereras till den ursprungliga leveransadressen inom 30 dagar.Om kunden inte löser kontraktet, genom registrerat brev med en begäran om mottagande eller genom att skriva på ett annat hållbart medium, om, efter anslutning, enligt samma villkor, PORT DESIGNS att utföra leveransen inom en rimlig extra tid, leveransen inträffade inte inom den tidsgränsen.

UTFÖRANDEN AV RÄTTEN TILL RESOLUTION

Rätten till uttag gäller inte:
• leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram som lagras efter leverans;
leverans av produkter som har gjorts enligt kundspecifikationer eller tydligt anpassad;
• leverans av produkter som kan försämras eller förgås snabbt;
• tillhandahållande av fullt genomförda tjänster PORT DESIGNS för vilken kunden accepterade vid tidpunkten för sin beställning PORT DESIGNS börjar sin avrättning, och har avstått från sin rätt till utträde;
• tillhandahållande av digitalt innehåll (inklusive applikationer, datorprogram, digitala böcker, MP3 etc.) som inte tillhandahålls på hårdvarustöd (t.ex. på en CD eller DVD) om du har accepterat vid tidpunkten för din beställning att vi börjar leveransen av den och avstått från din ångerrätt.

GARANTI PORT LAGLIGA OCH GARANTIER


Lastpåsar för datorer och surfplattor, fotopåsar, GPS och hårddisk samt andra produkter som identifierats som sådana på webbplatsen är berättigade till kommersiell garanti PORT DESIGNS.

Garantin PORT DESIGNS är kostnadsfritt för eventuella fel eller fel inom en viss tidsperiod från försäljningen vars varaktighet varierar beroende på produkten.Garantins varaktighet anges på webbplatsen vid beställning av kunden.Det kommersiella garantiavtalet annekteras (bilaga 2) till dessa villkor.

I enlighet med gällande föreskrifter gynnas konsumentkunden också av den rättsliga garantin för efterlevnad och garantin för dolda defekter som är knutna till de objekt som säljs på webbplatsen och som finns i artiklarna L.217-4 till L.217-13 i konsumentkoden och artiklarna 1641–1648 och 2232 i civillagen.

Det anges att garantierna inte är tillämpliga på normalt slitage av vissa delar eller artiklar eller vid professionell eller kollektiv användning eller på skador som orsakas av orsaker utanför artiklarna.
I händelse av bristande efterlevnad av objektet (er), kundens omlastningskostnader till PORT DESIGNS är då gratis eller återbetalas.

När konsumenten agerar som en rättslig efterlevnadsgaranti:

- erhåller en period av två år från beviljandet av egendomen att agera;

- kan välja mellan reparation eller utbyte av fastigheten, med förbehåll för de kostnader som föreskrivs i artikel L. 211-9 i konsumentkoden;

- är befriad från att rapportera bevis på att egendomen saknas i överensstämmelse under de tjugofyra månaderna efter utfärdandet av den nya egendomen och under de sex månaderna efter utfärdandet av den begagnade egendomen.


Den rättsliga efterlevnadsgarantin gäller oberoende av den kommersiella garanti som beviljats.

Konsumenten får besluta att genomföra garantin mot dolda brister i den sak som säljs i den mening som avses i artikel 1641 i civillagen och i detta fall kan den välja mellan resolutionen av försäljningen eller en minskning av försäljningspriset i enlighet med artikel 1644 i civillagen.

CLIENT SERVICE

Kunden kan kontakta kundtjänsten PORT DESIGNS per post till följande adress PORT EUROPE3 En rue de Cherbourg 67100 -Strasbourg Frankrike eller via e-post på [email protected].

Vid svårigheter, efter att ha kommit in i kundtjänsten PORT DESIGNS och i avsaknad av ett tillfredsställande svar kan kunden komma in i konsumentmedlaren i enlighet med artikel 15 i dessa allmänna försäljningsvillkor.

PERSONAL CARACTERS

De personuppgifter som tillhandahålls av kunden ska behandlas i enlighet med lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om datorer, filer och friheter, direktiv 95/46/EG om dataskydd och eventuella tillhörande förordningar eller instrument, liksom alla andra lagar, förordningar, regleringskrav och uppförandekoder för skydd av tillämpliga personuppgifter eller annan lagstiftning, regler och uppförandekoder som överför eller ersätter ovanstående (79).

 

I enlighet med den ändrade lagen om "Information and Freedoms" av den 6 januari 1978 och GDPR, med motivering av dess identitet, har kunden rätt till åtkomst, rättelse, radering, motstånd och begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den, samt rätten till portabilitet av data och definitionen av dess riktlinjer för hantering av dess data efter hans död.

 

Du kan utöva dessa rättigheter per post till följande adress PORT EUROP 3 En rue de  Cherbourg 67100 -Strasbourg Frankrike eller via e-post [email protected].

 

PORT DESIGNS informerar dig också om förekomsten av oppositionsförteckningen på "Blocktel" telefonavgränsning, där du kan registrera dig här: https://conso.bloctel.fr/

 

De fullständiga skyldigheter och rättigheter som är knutna till kundens personuppgifter anges i sekretesspolicyn som är knuten till dessa Allmänna Villkor och Försäljningsvillkor och accepteras av kunden under kommunikationen av dess uppgifter eller valideringen av dess beställning.

 

All denna information är också tillgänglig hela tiden på webbplatsen http://www.portdesigns.com/en/c/2-mentions-legales

PROPRIETE INTELLEKTUELL

Alla mönster, bilder, grafik på webbplatsen skyddas av upphovsrätt och immateriella rättigheter, för hela världen och tillhör eller har tilldelats samhället PORT DESIGNS, som har en exklusiv användningsrätt.Som sådan, i enlighet med bestämmelserna i den immaterialrättsliga kodexen, någon reproduktion eller användning, oavsett formen av sådana immateriella rättigheter, utan föregående skriftligt samtycke från företaget PORT DESIGNS kommer att ge upphov till rättsliga förfaranden.

Ingen bestämmelse av dessa VGC ska tolkas som överföring av immateriella rättigheter på dessa tecken till förmån för kunden.

KONSOMMATION MEDITOR

I enlighet med artikel L612-1 i konsumentkoden, PORT DESIGNS garanterar konsumenterna en effektiv användning av konsumentmedling.

Medlarens uppgift är att självständigt och opartiskt försöka föra parterna närmare en vänlig lösning.

Efter att ha angett kundservice PORT DESIGNS och misslyckas med att svara tillfredsställande inom 60 dagar, kan kunden ange:

Konsumentmedlare FEVAD
BP 20015 - 75362 PARIS CEDEX 8 -
https://www.mediateurfevad.fr

För att ta reda på hur ombudsmannen beslagtas, klicka
 här här här.

Kunden är dock fri att acceptera eller vägra att använda medling och kan överklaga de behöriga domstolarna.

Kunden informeras också om att han har möjlighet att använda plattformen European Online Litigation Regulation (LLR) för att lösa tvisten: www.ec.europa.eu/consumers/odr/

APPLICERA LAGEN


Detta avtal är föremål för fransk lag.Kontraktets språk är det franska språket.Varje tvist som uppstår i samband med ansökan eller tolkningen av detta avtal ska lämnas in till de behöriga franska domstolarna.

I enlighet med artikel 6.2 (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsenliga skyldigheter, berövar detta val inte konsumenten som är bosatt i Europeiska unionen det skydd som föreskrivs i de bestämmelser som den inte kan avvikas genom avtal enligt lagen i sitt hemland.

ANNEX 1: REPETERING FÖR

J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. Je e eVi är intejag ärfi fie e e/no o otröjajag ärfions*penr la preturse e ente ma/notröjare* re e etrenc ctation du c carent portennt på ve e ente du bie e en c cjag är-d d d d de e essous.

Kundnummer:

Ordernummer:

Ru le*:

Namn/Pre e enamn:

Ad annonsretursse:

SS Sjag ärgig gnentröjauretur

D D D D D Dendu du

*Rendäre e ez la me e entjag är<< tidigare - <<tröjajag äroch

ANNEX 2: TRADE GARANTIA PORT DESIGNS

Vissa produkter har en mer gynnsam handelsgaranti än de rättsliga garantierna och vars varaktighet anges på webbplatsen och de formulär som produceras.

För dessa produkter som omfattas av den kommersiella garantin PORT DESIGNS, om det efter kontroll erkänns att produkten presenterar en dold defekt eller vilseledande, reparerar eller byter vi produkten på vår bekostnad.Denna garanti täcker inte normala slitagefall, oavsiktlig skada, missbruk, olämplig vård och utesluter eventuella krav på ersättning för paus av objekt som kunden har infogat i produkterna PORT DESIGNS.

VARNING OBJECT OCH MODALITIER PORT DESIGNS:

Garantin PORT DESIGNS är avsedd att säkerställa frånvaron av dolda defekter och malfaçon av produkterna.Det stöder kostnader relaterade till reparation av fastigheten eller dess ersättning enligt villkoren i den garanti som gäller för din produkt.

Garantin PORT DESIGNS är gratis för eventuella fel eller malfaçon inom en viss tidsperiod från försäljningen.Om fastigheten är immobiliserad på grund av genomförandet av garantin och mer än 7 dagar förlängs garantins varaktighet under en period som motsvarar kapitaltillgången.

Garantin PORT DESIGNS täcker alla tillverknings- eller materialdefekter.Det föreskriver endast reparation eller ersättning av den skadade egendomen och beviljar inte ersättning i slag eller i naturen.

Täcks inte av garantin för normal användning, oavsiktlig skada, missbruk eller olämplig vård.

Denna garanti erbjuds av företaget PORT EUROPE, vars huvudkontor är 22 rue de la Fédération 75015 PARIS, registrerad på RCS i Paris under nummer B 444 908 677.

Oavsett garanti PORT DESIGNS, du drar nytta av den rättsliga garantin för överensstämmelse som nämns i artiklarna L. 217-4 till L. 217-12 i konsumentkoden och som avser defekter av det som säljs, under de villkor som föreskrivs i artiklarna 1641-1648 och 2232 i civillagen.

Artikel L. 217-4 i konsumentkoden

Säljaren levererar en fastighet i enlighet med kontraktet och svarar på befintliga efterlevnadsfel i fråga.

Den svarar också på brister i överensstämmelse som följer av förpackningen, monteringsanvisningarna eller installationen när förpackningen lastades av kontraktet eller utfördes under dess ansvar.

Artikel L. 217-5 i konsumentkoden

Fastigheten är i enlighet med avtalet:

1°Om det är specifikt för den normalt förväntade användningen av en liknande egendom och, om tillämpligt:

- om den motsvarar den beskrivning som säljaren har och de egenskaper som den har presenterat för köparen i form av ett prov eller en modell;

- om den presenterar de kvaliteter som en köpare legitimt kan vänta med avseende på offentliga uttalanden som säljaren, producenten eller hans representant, särskilt i reklam eller märkning;

2°Eller om den presenterar de egenskaper som definieras av parternas ömsesidiga avtal eller är specifik för någon särskild användning som köparen eftersträvat, som förts till säljarens kunskap och som säljaren har accepterat.

Artikel L217-12 i konsumentkodexen

Åtgärden som följer av underlåtenhet att följa föreskrivs av två år från utfärdandet av fastigheten.

Artikel L217-16 i konsumentkodexen

När köparen frågar säljaren, under den kommersiella garanti som beviljades honom under förvärvet eller reparationen av en möbelfastighet, ska en sanering som omfattas av garantin, varje kapitalperiod på minst sju dagar läggas till varaktigheten av garantin som återstod att köras.

Denna period är kort från begäran om ingripande av köparen eller bestämmelsen för reparation av fastigheten i fråga, om denna bestämmelse är efter begäran om ingripande.

Artikel 1641 i civillagen

Säljaren är bunden av garantin på grund av de dolda defekterna av det som säljs som gör det olämpligt för den användning som det är avsett, eller att så minska denna användning att köparen inte skulle ha förvärvat det, eller skulle ha gett det bara ett mindre pris om han hade känt dem.

Artikel 1648 i civillagen

Åtgärden som följer av redhibitrala defekter måste föras av köparen inom två år från upptäckten av vice.

 

Du förtjänar något speciellt!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och få en exklusiv rabatt på 10% på ditt nästa köp.

Stäng