Webbplatsredaktör

PORT EUROPA

SAS med varierande kapital på 1 000 000,00 € Euro

54 Route de Sartrouville, 78230 Le Pecq Frankrike

RCS: Paris 444 908 677

HERR: 44490867700065

Momsnummer: FR29444908677

Telefon : +33(0)1 39 76 28 20 [email protected]

Publiceringsansvarig: Marianne Hokayem

Webbplatsvärd

Denna webbplats är hostad av O2SWITCH

222-224 Boulevard Gustave Flaubert

63000 Clermont-Ferrand

SARL o2switch med ett kapital på 7500 €

RCS: Clermont-Ferrand – SIRET: 510 909 80700016 – Moms: FR35510909807

Varumärket o2switch är registrerat hos INPI med nummer 09 3 645 729.

Åtkomst till webbplatsen – Innehåll

Åtkomsten till denna webbplats och användningen av dess innehåll regleras av de bestämmelser som beskrivs nedan samt av gällande lagar och förordningar enligt fransk lag. PORT EUROPA genom sin webbplats portdesign.com förbehåller sig rätten att göra de ändringar som anses nödvändiga på sin webbplats och i alla dess varianter. Därför har PORT EUROPA rätt att göra dessa ändringar helt efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande.

Ansvar / Garanti / Användning av information

Åtkomsten till portdesigns.com och dess varianter ger användaren rätten till privat och icke-exklusiv användning av denna webbplats.

Alla data och information som finns på denna webbplats tillhandahålls endast i informationsändamål. Dessutom kan företaget PORT EUROPA, som strävar efter att regelbundet uppdatera denna webbplats, inte garantera korrektheten och fullständigheten av informationen som meddelas på webbplatsen. Som sådan ansvarar PORT EUROPA inte för några beslut eller åtgärder som vidtas med hänsyn till informationen eller data som finns på denna webbplats. På samma sätt ansvarar företaget PORT EUROPA inte för några direkta eller indirekta skador relaterade till användningen av denna webbplats eller användningen av informationen som den innehåller av webbplatsens användare.

Dataskydd / Personuppgifter

FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED FÖRVALTNINGSSTANDARD

I enlighet med lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter (dataskyddslag) har varje person vars personuppgifter skulle samlas in på denna webbplats rätt till åtkomst, rättelse och radering av insamlad information om sig själv. För att utöva denna rätt måste en skriftlig begäran skickas till:

PORT EUROPA

Till avdelningen "Kommunikation för allmänna relationer"

54 Route de Sartrouville, 78230 Le Pecq Frankrike

Hypertextlänkar

Företaget PORT EUROPA genom sin webbplats portdesigns.com kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för ändamålet, brist på tillgänglighet och/eller innehållet på webbplatser som eventuellt är länkade till dess egna via hypertextlänkar och som inte förvaltas och kontrolleras direkt av företaget PORT EUROPA.

Unikt identifieringsnummer för producenter under utvidgat producentansvar (EPR)

De unika identifierarna intygar registreringen i registret över producenter inom sektorerna för elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) och förpackningar i enlighet med artikel L.541-10-13 i miljöbalken. De har tilldelats av ADEME till företaget PORT EUROPA SAS (Siret-nummer 44490867700065). Dessa identifierare intygar överensstämmelse med avseende på skyldigheten att registrera sig i registret över producenter av elektrisk och elektronisk utrustning och förpackningar samt genomförande av deklarationer om marknadsföring gentemot ECOLOGIC och CITEO. För EPR av elektrisk och elektronisk utrustning (ECOLOGIC): FR001826_0582BL För EPR av förpackningar (CITEO): FR214320_01GGFU

Immaterialrätt

Såvida inte annat anges är namn, företagsnamn, logotyper, varumärken, visuella element, fotografier och/eller produkter, artiklar, fotografier eller reproduktioner med tillstånd från sina ägare och omfattas av upphovsrätt och andra immaterialrättsliga eller industriella rättigheter.

Dessa element får inte användas, kopieras, anpassas, reproduceras eller distribueras under några omständigheter, av någon anledning, utan föregående skriftligt tillstånd från PORT EUROPA.

Felaktig användning av något innehåll på webbplatsen är strängt förbjudet. PORT EUROPA genom sin webbplats portdesigns.com kommer fullt ut att utnyttja sina immaterialrättsliga rättigheter för att inleda rättsliga förfaranden, inklusive straffrättsliga förfaranden om det behövs.

Du förtjänar något speciellt!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och få en exklusiv rabatt på 10% på ditt nästa köp.

Stäng