Edytor strony

PORT EUROPA

SAS z zmiennym kapitałem w wysokości 1 000 000,00 € Euro

54 Route de Sartrouville, 78230 Le Pecq Francja

RCS: Paryż 444 908 677

ID: 44490867700065

Numer VAT: FR29444908677

Telefon : +33(0)1 39 76 28 20 [email protected]

Dyrektor publikacji: Marianne Hokayem

Hosting strony

Ta witryna jest hostowana przez O2SWITCH

222-224 Boulevard Gustave Flaubert

63000 Clermont-Ferrand

SARL o2switch o kapitale 7500 €

RCS: Clermont-Ferrand – SIRET: 510 909 80700016 – VAT: FR35510909807

Znak towarowy o2switch jest zarejestrowany w INPI pod numerem 09 3 645 729.

Dostęp do witryny internetowej – Treść

Dostęp do tej witryny internetowej i korzystanie z zawartych w niej informacji regulowane są postanowieniami szczegółowo opisanymi poniżej oraz obowiązującymi przepisami prawa francuskiego. PORT EUROPA za pośrednictwem swojej witryny portdesign.com zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, które uzna za konieczne, na swojej stronie internetowej i wszystkich jej wariantach. W związku z tym PORT EUROPA ma prawo dokonywać tych zmian według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia.

Odpowiedzialność / Gwarancja / Korzystanie z informacji

Dostęp do witryny portdesigns.com i jej wariantów daje użytkownikowi prawo do prywatnego i nieekskluzywnego korzystania z tej witryny.

Wszystkie dane i informacje zawarte na tej stronie internetowej są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Ponadto firma PORT EUROPA, starająca się regularnie aktualizować tę stronę internetową, nie może zagwarantować dokładności i kompletności informacji przekazywanych na tej stronie. W związku z tym PORT EUROPA nie ponosi odpowiedzialności za żadne decyzje lub działania podjęte na podstawie informacji lub danych zawartych na tej stronie. Podobnie firma PORT EUROPA nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody związane z przeglądaniem tej witryny internetowej lub korzystaniem z informacji w niej zawartych przez użytkownika.

Ochrona danych / Dane osobowe

OŚWIADCZENIE ZGODY NA UPROSZCZONY STANDARD

Zgodnie z Ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i wolności (ustawa o ochronie danych), każda osoba, której dane osobowe zostałyby zebrane na tej stronie, ma prawo dostępu, poprawiania i usuwania zebranych informacji dotyczących jej osoby. Aby skorzystać z tego prawa, należy złożyć pisemne zgłoszenie pod następujący adres:

PORT EUROPA

Do działu "Komunikacji ds. Public Relations"

54 Route de Sartrouville, 78230 Le Pecq Francja

Linki hipergraficzne

Firma PORT EUROPA za pośrednictwem swojej witryny portdesigns.com nie może być uznawana za odpowiedzialną, w żadnym przypadku, za przedmiot, brak dostępności i/lub treść ewentualnych witryn związanych z jej stroną za pośrednictwem linków hipergraficznych, które nie są bezpośrednio zarządzane i kontrolowane przez firmę PORT EUROPA.

Unikalny identyfikator dla producentów podlegających Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP)

Unikalne identyfikatory potwierdzają rejestrację w rejestrze producentów branż sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) oraz opakowań zgodnie z artykułem L.541-10-13 Kodeksu Środowiska. Zostały one przyznane przez ADEME firmie PORT EUROPE SAS (numer Siret 44490867700065). Te identyfikatory potwierdzają zgodność w zakresie obowiązku rejestracji w rejestrze producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opakowań oraz dokonywania deklaracji wprowadzenia na rynek w ECOLOGIC i CITEO. Dla ROP Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ECOLOGIC): FR001826_0582BL Dla ROP Opakowań (CITEO): FR214320_01GGFU

Własność intelektualna

O ile nie jest to oznaczone inaczej, nazwy, nazwy firm, logotypy, znaki towarowe, wizualizacje, zdjęcia i/lub produkty, artykuły, fotografie lub reprodukcje za zgodą ich właścicieli podlegają prawom autorskim oraz innym prawom własności intelektualnej lub przemysłowej.

Te elementy nie mogą być używane, kopiowane, adaptowane, reprodukowane lub dystrybuowane pod żadnym pozorem, z jakiejkolwiek przyczyny, bez wcześniejszej pisemnej zgody PORT EUROPA.

Oszukańcze wykorzystanie jakiejkolwiek treści na stronie jest surowo zabronione. PORT EUROPA za pośrednictwem swojej witryny portdesigns.com w pełni skorzysta z praw własności intelektualnej, aby wszcząć postępowanie prawne, w tym postępowania karne, jeśli to konieczne.

Zasługujesz na coś wyjątkowego!

Zapisz się do naszego biuletynu i skorzystaj z ekskluzywnego rabatu w wysokości 10% na Twoje kolejne zakupy.

Zamknij okno